Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014


Η ASIS ανακοίνωσε την δωρεάν διανομή του Crash Detector see https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.asisnet.crashdetector

Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

Crash Detector

Η ASIS ανακοίνωσε την εφαρμογή Crash Detector .
Το Crash Detector είναι μια εφαρμογή για συσκευές Android που παρακολουθεί την κίνηση της συσκευής και ενημερώνει την γεωγραφική θέση σε περίπτωση απότομης αλλαγής (G Sensor).
Αναλυτικότερα το Crash Detector έχει την ικανότητα να ελέγχει τις απότομες αλλαγές και ανάλογα τον βαθμό υπέρβασης που εμείς ορίζουμε ( πχ. 4G ) ενεργοποιείται με την πάροδο μερικών δευτερόλεπτων που και πάλη εμείς ορίζουμε στο setup ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στο χρηστή να ακυρώσει το συναγερμό αν πρόκειται για λάθος και αν δεν ακυρωθεί από το χρηστή τότε 1.αποστέλλει SMS στον αριθμό κινητού τηλέφωνου που έχουμε ορίσει με την γεωγραφική θέση που έχει καταγράψει από το GPS 2.καλει τηλεφωνικά το προκαθορισμένο αριθμό αν επιθυμούμε ( ορίζετε στο setup )https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.asisnet.crashdetector